Op welk gebied kunt u hulp krijgen?

De Wmo: negen prestatievelden

De gemeente moet zorg dragen voor de maatschappelijke ondersteuning en bevordert in dat verband goede toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een handicap en de zelfredzaamheid ven participatie van personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen, teneinde te bevorderen dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.

mensen-rij-2

Om de Wet maatschappelijke ondersteuning uit te voeren, heeft de gemeente negen taken gekregen. Deze taken noemen gemeenten prestatievelden. Welke prestatievelden er zijn en wat deze inhouden leest u hieronder.

1

  LEEFBAARHEID DORPEN EN WIJKEN 

De gemeente stimuleert de leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten, prettig wonen en samen hun gemeenschap kunnen opbouwen. Zij zorgt bijvoorbeeld voor wijkgebouwen en plaatsen om te sporten. Iedereen kan daaraan meedoen, ouderen en jongeren, gezonde mensen en mensen met een beperking.

2

ONDERSTEUNING INDIVIDUEEL

De gemeenten wil jongeren stimuleren om hun opleiding af te maken. Als jongeren achter lopen in hun ontwikkeling, helpen gemeenten hen om deze achterstanden weg te werken. Preventie dat jongeren in de problemen komen en op het slechte pad raken is belangrijk. Ook ondersteunt de gemeente ouders die hulp nodig hebben bij het opvoeden van hun kinderen

3

INFORMATIE & ADVIES GEVEN

Medewerkers van het Zorgloket van gemeenten helpen met informatie en advies over vrijwilligers(werk), mantelzorg, minima regelingen, (medische) bijzondere bijstand en voorzieningen. Gemeenten kunnen ook helpen met de aanvraag hiervan. Deze informatie is tevens verkrijgbaar voor mensen met een beperking. Al dit soort onderwerpen vallen onder de WMO.

4

VRIJWILLIGERS & MANTELZORGERS

De gemeente ondersteunt het werk van vrijwilligers en mantelzorgers. Bijvoorbeeld door mantelzorgers met elkaar in contact te brengen en door vrijwilligers te trainen. Ook kan de gemeente helpen om tijdelijke ondersteuning te regelen als een mantelzorger ziek wordt of met vakantie wil.

5

ONDERSTEUNING BIJ PARTICIPATIE

De gemeenten zorgt ervoor dat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking mee kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld door de woonomgeving en de openbare ruimten toegankelijk maken voor mensen met een beperking, maar ook door reizen mogelijk te maken.

6

INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking krijgen hulp en ondersteuning van de gemeenten. Bijvoorbeeld doordat een woning wordt aangepast aan de beperkingen die er zijn. Ook kan de gemeente zorgen voor vervoer, een rolstoel of hulp bij het doen van het huishouden.

7

OPVANG VAN MENSEN MET PROBLEMEN

Maatschappelijke opvang bieden aan mensen zonder dak boven hun hoofd, vaak gekoppeld aan zorg en begeleiding en/of het verhelpen van een crisis. Gebruikers van de maatschappelijke opvang hebben veel met elkaar gemeen. Ze kampen vaak met meerdere, elkaar beïnvloedende problemen. Zo is er vaak sprake van een combinatie van dak- en thuisloosheid, geweldsproblematiek, schulden, opvoedingsproblemen, psychiatrische, somatische en/of verslavingsproblemen en/of werkloosheid of het ontbreken van een zinvolle dagbesteding.

8

OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Bij de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) gaat het om het opsporen van, bereiken van, en hulp bieden aan mensen met problemen op meerdere terreinen zoals schulden, verslaving, psychische of psychiatrische problemen, sociaal isolement, vervuiling of werkloosheid. Vele van deze mensen komen ook terecht bij de maatschappelijke opvang en verslavingszorg, al dan niet tijdelijk. Er is dus sprake van een grote mate van overlap tussen de doelgroepen van de OGGz en die van de maatschappelijke opvang en de verslavingszorg..

9

De leefbaarheid van de gemeente vergroten

In de verslavingszorg draait het om een diverse groep (potentiele) cliënten: verslaafden met meervoudige problemen (waaronder cliënten justitiële verslavingszorg), (nieuwe) doelgroepen van de algemene verslavingszorg en groepen die de preventieve verslavingszorg op het oog heeft (waaronder jongeren). De middelen voor lokaal verslavingsbeleid zijn bedoeld voor de maatschappelijke zorg (care) voor verslaafden, de 'cure' valt onder de zorgverzekeringswet. Ook binnen de preventieve verslavingszorg keert die tweedeling terug: de collectieve preventie valt onder de Wmo.