Tag Archives for " POLITIEKE "

DE ROL VAN DE POLITIEKE PARTIJEN

DE ROL VAN DE POLITIEKE PARTIJEN IN NEDERLAND 

Politieke partijen zijn veelal gevormd door maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn er een aantal nog direct te koppelen aan de verzuiling in de maatschappij van de jaren ’40, ’50 en ’60 (PvdA, VVD, CDA enz.). Andere politieke partijen zijn een protest tegen deze oude “verzuilde” partijen – gevoed door protest gevoelens uit de samenleving – die vaak op basis van hun partijcultuur naar binnen gericht zijn en de aansluiting met de samenleving meer en meer verliezen (SP, PVV, D66).

De rol van politieke partijen als belangrijkste zelfstandig besturende macht is door de jaren heen steeds groter geworden. Er is een cultuur ontstaan waarin men vanuit de eigen organisatie plannen ontwikkeld die intern worden beoordeeld (waarbij diverse aan de partijen gerelateerde wetenschappelijke bureaus er hun mening over mogen geven). Er vindt nauwelijks toetsing van de plannen onder de bevolking plaats.  

Ook in absolute zin is het kiesstelsel zo ingericht dat een kleine minderheid van de bevolking bepaalt hoe het land wordt geregeerd. Verkiezingen worden gehouden op basis van partijprogramma’s. In deze programma’s zijn de standpunten van een partij opgenomen. Deze programma’s komen tot stand door gesprekken binnen de politieke partij (soms op verschillende niveaus). De ideologische basis van de politieke partij is het fundament van waaruit geschreven wordt. De keuzes die echter gemaakt worden ten aanzien van de actuele onderwerpen in het partij programma worden grotendeels door de meest invloedrijke personen in de partij genomen. Hoe deze personen aan die invloed komen of dat zij ter zake kundig zijn, kan niet worden vastgesteld.

Het partijprogramma wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de politieke partij, die het over het algemeen goedkeuren zonder dat er wijzigingen gemaakt worden. De kandidatenlijst wordt eveneens door de leden van de politieke partij opgesteld

In Nederland zijn er in totaal (2015) circa 295.326 leden verdeeld over circa 25 partijen en zijn er 12.696.193 stemgerechtigden. Dit betekent concreet dat 2,33% van de stemgerechtigden bepaalt wat en wie er gekozen worden. Als daarbij de interne cultuur van partijen in ogenschouw genomen wordt – waar vaak fractieleiders en besturen bepalend zijn voor de keuzes – dan wordt het democratische gehalte van de keuzemogelijkheden die worden voorgeschoteld wel heel erg klein.