JURIDISCHE BIJSTAND

Heeft u een probleem op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over de indicatie, Pgb, scootmobiel, rolstoel, huishoudelijke hulp, traplift, tillift, vervoer, persoonlijke verzorging, eigen bijdrage, woningaanpassing, of een andere Wmo-voorziening?
Of heeft u problemen met uw bijstandsuitkering (Participatiewet), en de hieraan verbonden rechten en plichten? Is uw aanvraag voor een uitkering afgewezen, uw uitkering (deels) ingetrokken,  moet u uw uitkering terugbetalen of wordt een maatregel toegepast?

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u daartegen een bezwaarschrift of beroepschrift indienen. Wij staan u graag bij om een bezwaarschrift of beroepsschrift op te stellen.

  • Snelle deskundige en betaalbare hulpverlening!
  • Kennis op gebied van vele medische aandoeningen
  • Voorafgaand aan verzending ontvangt u een concept!
  • Na uw akkoord wordt het document verzonden!
  • Wij nemen de gehele procedure van u over!

Bovendien hebben wij geen wachtlijsten voor Juridisch Wmo-advies. Wij kunnen door onze werkwijze direct handelen.

Neem contact op met ons!

Samen met u beoordelen we vooraf of we voor u succesvol tegen een besluit van de gemeente bezwaar aan kunnen tekenen. U kunt bezwaar maken tegen de aangeboden voorziening én tegen de hoogte van de eigen bijdrage. Is de termijn van bezwaar verstreken? Dan dienen wij een nieuwe aanvraag in. Wij voeren de volledige procedure uit.

Werkwijze

Voor de juridische bijstand maken wij een afspraak met u om de zaak te inventariseren. Daarna wordt een plan van aanpak met u besproken. Op grond hiervan wordt u aangegeven welke stappen u kunt nemen.