Democratie een mislukt project!

Zo langzamerhand kan wereldwijd de conclusie getrokken worden dat de democratische aansturing van samenlevingen een mislukt “project” is. De onvrede bij burgers neemt toe wat tot uiting komt in (onder andere) het vertrouwen in de politiek, de politieke “spelletjes”, de politieke bestuurders en de politieke agenda.

Naast de onvrede over de gekozen bestuurders zijn burgers ontevreden over het democratische gehalte van de uitvoerende processen. Daarbij komt de organisatiecultuur van de uitvoerende overheidsorganisaties (de systeemwereld) steeds meer in botsing met de leefwereld van burgers. Het gebrek aan inlevingsvermogen van de overheidsorganisaties voor datgene wat er in de praktijk gebeurt, maakt de polarisering tussen overheid en burgers steeds groter. De loyaliteit van burgers wordt aangetast en de voedingsbodem voor het individualisme wordt gevoed.

Een van de belangrijkste kritiekpunten is dat de samenleving dermate complex wordt gemaakt, dat niemand de logica meer begrijpt. Deze complexiteit komt onder andere tot uiting in de hoeveelheid regels (wetten, verordeningen, maatregelen enzovoorts) die alleen al in Nederland tussen 2005 en 2015 is verdrievoudigd. Burgers hebben met steeds meer regels te maken die ook nog eens door verschillende uitvoerende instanties op een verschillende manier worden uitgelegd. Daarbij is er bij de uitvoerende overheidsorganen een cultuur ontstaan die burgers bij voorbaat al ziet als “fraudeurs” hetgeen gelijk grote sancties oplevert, terwijl het ook regelmatig voorkomt dat de overheid zich niet aan regels houdt (waar de rechter de overheid in het ongelijk stelt) en die overheid de uitspraak van de rechter gewoon naast zich neerlegt. Dit maakt dat de onverschilligheid bij burgers almaar groter wordt.

Die handelwijze van overheden heeft nog een kettingreactie tot gevolg namelijk de sociale cohesie (solidariteit) die nodig is om algemene voorzieningen – zoals sociale verzekeringen (waaronder uitkeringen), zorgverzekeringen, pensioenen – betaalbaar te houden, wordt door de antipathie tegen de criminalisering van burgers, “de baantjescarrousel” van voormalig politieke bestuurders(politieke elite), het graaien van bestuurders van banken, zorginstellingen/verzekeraars en andere geprivatiseerde nutsvoorzieningen enzovoorts – ondermijnd.

Kortom het gehele systeem is aan het afbrokkelen maar wat dan? Via deze website zal ik een voorzet doen in de richting van een nieuwe vorm van democratie.

Clisthenes (ook Cleisthenes of Kleisthenes) (Grieks: Κλεισθένης, Kleisthénès), (ca. 570 v.Chr. – 507 v.Chr.?) was een Grieks staatsman en grondlegger van de democratie van Athene.(Bron: Wikipedia)

Clisthenes (ook Cleisthenes of Kleisthenes) (Grieks: Κλεισθένης, Kleisthénès), (ca. 570 v.Chr. – 507 v.Chr.?) was een Grieks staatsman en grondlegger van de democratie van Athene.(Bron: Wikipedia)