Vraagtekens medische analyse tbv WMO

wmo2016GEMEENTE EMMEN HET LOURDES VAN DE LAGE LANDEN? (LEES HIER DE COMPLETE PLEITNOTA…)

Burgers genezen volgens de gemeente Emmen – kennelijk zonder dat de behandelend specialisten en huisarts er notie van nemen – waardoor zij volgens de gemeente Emmen minder recht op WMO ondersteuning hebben.

Op 20 december 2016 om 10:00 uur dient een rechtszaak – bij de rechtbank Assen, sector Bestuursrecht – tegen de gemeente Emmen omdat zij het aantal uren dat een burger aan huishoudelijke hulp in 2016 krijgt 20% minder is dan in 2015 (van 10 uur naar 8 uur per week). De enige conclusie is dat deze burger medisch of psychisch beter moet functioneren/zijn dan de periode daarvoor. Het keukentafel wordt gevoerd – in deze zaak – door iemand van MO-Zaak waarvan niet vaststaat of hij/zij deskundig is op de indicatiegebieden van de burger. Daarbij blijkt uit de medische achtergrond van de burger dat zij helemaal niet beter wordt (kan worden) en eerder rekening moet houden met verslechtering van haar medische en psychische situatie.

De conclusie dat het medisch of psychisch zo vooruit is gegaan met deze burger – dat ze met 20% minder hulp hetzelfde kan als in 2015 – kan dan ook alleen te wijten zijn aan een miraculeuze genezing!

Bovendien wordt er zonder enige inhoudelijke berekening geconcludeerd dat de zorg-ZZP’er die zorg verleent, dit kan doen voor een uurtarief van 25% lager dan grote organisaties. Dit is geheel in de kerstgedachte HEEL wonderlijk. De gemeente stelt in haar eigen verordening art 2.3 Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015”, dat (citaat Pagina 9):”Het college verstrekt de goedkoopst adequate voorziening, zoals bedoeld in artikel 9 lid 5 van de verordening Wmo gemeente Emmen 2015”(einde citaat). De gemeente Emmen betaalt dus volgens de eigen regels al jaren (in veel gevallen) 25% teveel.

Kortom een burger die al haar hele leven te maken heeft met medische en psychische aandoeningen waardoor zij afhankelijk is van de overheid, wordt door de gemeente gediagnostiseerd als zijnde iemand die vooruit is gegaan en dus minder recht op ondersteuning heeft. Tevens betaalt de gemeente 25% teveel voor veel zorg, die door ZZP’ers volgens de gemeente veel goedkoper wordt geleverd.

De rechtbank zal zich over deze rechtsvragen dienen uit te spreken.

Lees ook “Emmen het Lourdes van de lage landen” (Dagblad van het Noorden 21 december 2016).

admin

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: