OPKOMST VAN DE EERSTE PARLEMENTAIRE DEMOCRATIEËN

Waar de 19de eeuw in Europa begon met een terugkeer naar de monarchie zou ze eindigen met de opkomst van verschillende vormen van een parlementaire democratie. Dat ging gepaard met repressie en opstanden. Bij de parlementaire democratie draagt het volk zijn wettelijk vastgestelde macht over aan mensen die hen in het parlement vertegenwoordigen.

Soorten democratieën

Democratieën hebben zich door culturele invloeden op verschillende manieren ontwikkeld. In de aansturing zie je verschillen op het gebied van de hoeveelheid afgevaardigden. Zo hebben sommige landen een enkel huis van afgevaardigden terwijl andere landen zowel een huis van afgevaardigden als een senaat hebben.

Kiezen gebeurt ook op verschillende manieren. In diverse landen kent men een kiessysteem dat voor een deel indirect is, waarbij niet de stemmers, maar de afgevaardigden een vertegenwoordiger kiezen. Een voorbeeld hiervan is het kiezen van de Eerste Kamer in Nederland of de manier waarop in Duitsland de direct gekozen afgevaardigden de indirect gekozen president kiezen.

 

admin

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: