Hulp bij aanvraag WMO voorziening!

Het aanvragen van een WMO voorziening is complex. Wij helpen u graag bij het indienen van een aavraag!

Niet eens met medische
diagnose van de gemeente?

Als u het niet eens bent met de diagnose van de gemeente op grond waarvan een voorziening is toegekend, kunt u bezwaar maken.

Minder uren
huishoudelijke hulp?

Worden uw uren gekort zonder dat er verandering in uw situatie heeft plaatsgevonden? Maak bezwaar!

U krijgt geen WMO voorziening?
Wat kunt u doen?
Hoe werkt de juridische procedure?

Tegen vrijwel alle overheidsbesluiten kunt u bezwaar aantekenen. Maar hoe werkt deze procedure precies?

Bibliotheek

In de bibliotheek kunt u allemaal voorbeelden vinden van bezwaar en beroepsschriften die u zelf kunt gebruiken.

De zaak doorspreken?

U wilt de zaak een keer met ons doorspreken? Neem contact op met ons om een afspraak te maken!

Zelf een bezwaar of beroep schrijven?

Bij het schrijven van een bezwaar of beroepsschrift dient u rekening te houden met diverse zaken. Deze leggen wij aan u uit.

Uw dossier!

Nadat u zich inschrijft krijgt u een eigen dossier. Hier heeft u altijd toegang toe. Lees de voorwaarden.

Overige juridische dienstverlening

Lees hier het uitgebreide aanbod aan betaalbare juridische dienstverlening!

Stel uw vragen!
Neem gewoon contact met ons op!
previous arrow
next arrow
Slider

Naar de rechtbank gaan!

U lijkt geen gehoor te krijgen in bij de gemeente. Wij helpen u met een procedure bij de rechtbank!

Webinars juridische hulp geven!

U wilt meer informatie maar vindt het moeilijk om alle informatie te vinden. Volg een van de wekelijkse webinars!

AANMELDEN EN DIRECT HULP KRIJGEN!

Wilt u direct geholpen worden, schrijft u zich dan in! Wij nemen contact met u op om de zaak door te spreken!

Nieuwe uitspraken:

Interessante uitspraken, welke in de afgelopen periode door rechters inzake de WMO en bestuursrecht zijn gedaan. 

Lopende  zaken:

Zaken welke door rechters zijn gedaan gerelateerd aan WMO en bestuursrecht op grond van onze argumenten. 

Nieuwe onderzoeken:

Interessante onderzoeken, welke in de afgelopen periode door universiteiten inzake de WMO en bestuursrecht zijn gedaan. 

Ontwikkelingen bestuursrecht:

Interessante uitspraken, welke  door rechters inzake  bestuursrecht zijn gedaan en belangrijk zijn. 

  • Deskundige en betaalbare juridische hulp!
  • Snelle bespreking van uw zaak!
  • Voorbeeld documenten die u zelf kunt aanpassen!
  • Landelijke hulpverlening!
  • Uw eigen dossier altijd up-to-date!
  • Stel al uw vragen online en binnen 24 uur een antwoord!

UW RECHTEN

De verhouding tussen de Nederlandse burger en de overheid wordt geregeld door het bestuursrecht. In de Algemene wet bestuursrecht zijn bepalingen opgenomen waaraan bestuursorganen zich dienen te houden. Ook zijn daarin regels opgenomen die burgers rechtsbescherming bieden tegen genomen besluiten van bestuursorganen.

BEZWAARSCHRIFT

Een belanghebbende kan een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan een beslissing zijn van het UWV, de Gemeente of de Belastingdienst. Het bestuursorgaan zal opnieuw naar haar beslissing kijken. Indien het bezwaarschrift voldoende gemotiveerd is, kan het bezwaarschrift gegrond worden verklaard.

BEROEPSCHRIFT

Indien het bestuursorgaan bij haar beslissing blijft, en aldus het bezwaarschrift ongegrond verklaart, kan de burger middels het indienen van een beroepschrift bij de bestuursrechter tegen deze beslissing in beroep gaan. In het uiterste geval kan de burger zelfs in hoger beroep gaan bij de Raad van State te Den Haag.

U wilt direct meer informatie?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een gecompliceerde papieren fabriek. Daarbij worden er besluiten genomen die vaak onbegrijpelijk zijn. Komt u er zelf niet meer uit, zijn wij graag bereidt uw situatie te beoordelen en te kijken of wij u kunnen bijstaan met onze expertise. Wilt u direct meer weten, kunt u ons bellen of mailen. U kunt ons ook verzoeken om direct contact met u op te nemen!

Hoe komt de wetgeving tot stand?
Wat zijn uw rechten en plichten?
Wat is de rol van de rechter?
previous arrow
next arrow
Slider