Hulp bij aanvraag WMO voorziening!

Het aanvragen van een WMO voorziening is complex. Wij helpen u graag bij het indienen van een aavraag!

Niet eens met medische
diagnose van de gemeente?

Als u het niet eens bent met de diagnose van de gemeente op grond waarvan een voorziening is toegekend, kunt u bezwaar maken.

Minder uren
huishoudelijke hulp?

Worden uw uren gekort zonder dat er verandering in uw situatie heeft plaatsgevonden? Maak bezwaar!

U krijgt geen WMO voorziening?
Wat kunt u doen?
Hoe werkt de juridische procedure?

Tegen vrijwel alle overheidsbesluiten kunt u bezwaar aantekenen. Maar hoe werkt deze procedure precies?

Bibliotheek

In de bibliotheek kunt u allemaal voorbeelden vinden van bezwaar en beroepsschriften die u zelf kunt gebruiken.

De zaak doorspreken?

U wilt de zaak een keer met ons doorspreken? Neem contact op met ons om een afspraak te maken!

Zelf een bezwaar of beroep schrijven?

Bij het schrijven van een bezwaar of beroepsschrift dient u rekening te houden met diverse zaken. Deze leggen wij aan u uit.

Uw dossier!

Nadat u zich inschrijft krijgt u een eigen dossier. Hier heeft u altijd toegang toe. Lees de voorwaarden.

Overige juridische dienstverlening

Lees hier het uitgebreide aanbod aan betaalbare juridische dienstverlening!

Stel uw vragen!
Neem gewoon contact met ons op!
Arrow
Arrow
Slider

NEDERLANDSEBURGERS KAN VOOR U:

Naar de rechtbank!

U lijkt geen gehoor te krijgen in de contacten met de gemeente. Wij helpen u met een procedure bij de rechtbank!

Webinars juridische hulp geven!

U wilt meer informatie maar vindt het moeilijk om alle informatie te vinden. Volg een van de wekelijkse webinars!


ACTUELE RECHTSZAKEN

GEMEENTE EMMEN HET LOURDES VAN DE LAGE LANDEN?

Burgers genezen volgens de gemeente Emmen – kennelijk zonder dat de behandelend specialisten en huisarts er notie van nemen – waardoor zij volgens de gemeente Emmen minder recht op WMO ondersteuning hebben.

Op 20 december 2016 om 10:00 uur dient een rechtszaak – bij de rechtbank Assen, sector Bestuursrecht – tegen de gemeente Emmen omdat zij het aantal uren dat een burger aan huishoudelijke hulp in 2016 krijgt 20% minder is dan in 2015 (van 10 uur naar 8 uur per week).

De enige conclusie is dat deze burger medisch of psychisch beter moet functioneren/zijn dan de periode daarvoor. Het keukentafel wordt gevoerd – in deze zaak – door iemand van MO-Zaak waarvan niet vaststaat of hij/zij deskundig is op de indicatiegebieden van de burger. Daarbij blijkt uit de medische achtergrond van de burger dat zij helemaal niet beter wordt (kan worden) en eerder rekening moet houden met verslechtering van haar medische en psychische situatie. LEES MEER .....


AANMELDEN EN DIRECT HULP KRIJGEN!

Wilt u direct geholpen worden, schrijft u zich dan in! Wij nemen contact met u op om de zaak door te spreken!

  • Deskundige en betaalbare juridische hulp!
  • Snelle bespreking van uw zaak!
  • Voorbeeld documenten die u zelf kunt aanpassen!
  • Landelijke hulpverlening!
  • Uw eigen dossier altijd up-to-date!
  • Stel al uw vragen online en binnen 24 uur een antwoord!

Hoe komt de wetgeving tot stand?
Wat zijn uw rechten en plichten?
Wat is de rol van de rechter?
Arrow
Arrow
Slider

U wilt direct meer informatie?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een gecompliceerde papieren fabriek. Daarbij worden er besluiten genomen die vaak onbegrijpelijk zijn. Komt u er zelf niet meer uit, zijn wij graag bereidt uw situatie te beoordelen en te kijken of wij u kunnen bijstaan met onze expertise. Wilt u direct meer weten, kunt u ons bellen of mailen. U kunt ons ook verzoeken om direct contact met u op te nemen!

Lopende zaken:

Lopende zaken waarmee wij nu bezig zijn. Onze bezwaarschriften worden geanonimiseerd in PDF formaat getoond.

Nieuwe uitspraken:

Interessante uitspraken, welke in de afgelopen periode door rechters inzake de WMO en bestuursrecht zijn gedaan.

Ontwikkelingen WMO:

Interessante uitspraken, welke in de afgelopen periode door rechters inzake de WMO en bestuursrecht zijn gedaan.